TẠP CHÍ HAIR WORLD

TẠP CHÍ HAIR WORLD

TẠP CHÍ HAIR WORLD

NTM Dung Trần
NTM Dung Trần – Thành công là do bản thân kiến tạo thành
Hơn 16 năm trong nghề tóc, trải qua rất nhiều sự thay đổi và cô gắng từ chính bản thân mình, đến nay, NTM Dung Trần đã tạo dựng cho mình một vị thế nhất định trong nghề. Chị được biết đến là một người phụ nữ đầy mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc và luôn luôn dành hết cái tâm cho những người học trò của mình.