TẠP CHÍ HAIR WORLD

TẠP CHÍ HAIR WORLD

TẠP CHÍ HAIR WORLD

Lưu Hữu Tinh
Tháng 8 cùng C:EHKO và sự kiện đặc biệt dành cho các nhà tạo mẫu tóc
Trong tháng 8 này, các NTM khu vực miền Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ với một chuyên gia tóc hàng đầu trên thế giới. Chuyên gia này là ai? Và thời gian, địa điểm diễn ra chương trình khi nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.